Förtydligande av rutin vid akutafel!

Här på sidan kan fel rapporteras och saker beställas. Men om akuta behov uppstår, t.ex. panik-slut på toappaper eller rör som sprutar vatten så ring:

Aktuell Kollokoordinator, eller

Verksamhetsvaktmästare 0767980024.

Dessa finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan.

/Oskar

Logga in

Logga ut