Magasinets plockning av ordar samt utkörning minskar och förändras

Ungdomscrew får ett nytt uppdrag!

Vecka 27 & 28
Under perioden 27 Juni till 12 Juli kommer ungdomscrew att ta hand om magasinets packning och leveranser.

Vad innebär detta för er?

1. Det innebär längre leveranstider (ca 3-5 dagar)

2. Akuta frågor gällandes lagd beställning besvaras av Ungdomscrew.

3. Önskemål och förändringar på lagd order kan inte ske under dessa 2 veckor.

4. Uppdatering av saldon, uteblivna leveranser p.g.a. slut på lager, returer o.dyl. hanteras efter dessa två veckor när Nathalie är tillbaka.

5. Om något är slut i lager / tar slut kommer det inte att komma in för än tidigast under vecka 29.


Sammanfattningsvis
Beställ i god tid så ni inte står utan viktiga saker som toalettpapper, tvål, handsprit, ytdesinfektion osv.

Logga in

Logga ut