Pappershanddukar!

Information avseende pappershandukar och handlingsplan med anledning av Covid-19.

Under våren har vi gjort försök med hållare för pappershanddukar på de gårdar som varit uthyrda Adventura-gårdar. Efter de försöken och resonerande utifrån kostnad och effekt så har vi beslutat att inte installera hållare för pappershanddukar på alla gårdar bl.a. då vi bedömt att barnen ändå inte tar sig tid att använda dom utan istället lufttorkar händerna tillexempel.

De gårdar som har pappershandukshållare kommer ändå att kunna beställa pappershanddukar om de önskar, gårdar utan hållare kommer inte att kunna beställa pappershanddukar.

Ser ni trotts detta behov av pappershandukshållare så felanmäl eller prata med närmsta koordinator så tar vi självfallet upp diskussionen igen och ser om det finns behov av att ändra beslutet.

Logga in

Logga ut