Här rapporterar du om det skett, eller hade kunnat ske en olycka. Anledningen till att du ska rapportera detta, och hellre en händelse för mycket om du är osäker, är för att vi ska kunna identifiera potentiella risker i vår verksamhet så att vi tillsammans kan undvika framtida olyckor. Informationen tas emot och behandlas av våra koordinatorer efter sommaren. Detta är alltså mycket viktigt för vårt långsiktiga arbete!